کریوکی فارسی

Persian Karaoke includes two wireless microphones, 450 Persian songs, 1500 English songs. This module allows you to record your voice with music to replay later.

دستگاه کریوکی فارسی شامل ۴۵۰ ترانه فارسی، ۱۵۰۰ ترانه انگلیسی، ۲ میکروفون بیسیم، پایه میکروفون و ریموت کنترل است. این دستگاه به شما اجازه میدهد تا صدای خود را ضبط کنید تا در زمانی بعدی از آن لذت ببرید.

Related Posts