کریوکی چیست؟

لیست ترانه ها

بسیار خشنود و سپاسگزاریم که پیام‌های زیبای شما عزیزان را از سراسر جهان دریافت نموده‌ایم. پیام‌های شما گواه‌ آنست که با خواندن و خاطره ساختن در کنارهم، شادی و نشاط به محفل خانواده‌ی شما آمده است. حس خاص و زیبایی است که پدربزرگی با موی سپید، ترانه‌ای از گوگوش را همراه نوه‌ی ۶ ساله خود می‌خواند و این چیزیست که ما بدنبال آن بودیم، جمع شدن اعضای خانواده و دوستان کنارهم و نشاندن لبخند بر چهره‌ی شما. امیدواریم از آن لذت ببرید.
Gravityscan Badge